Onderzoek naar CBD en Epilepsie

Epilepsie is een neurologische stoornis die intense uitbarstingen van elektrische energie in de hersenen veroorzaakt. Hierdoor ontstaat een tijdelijke, maar terugkerende storing in de manier waarop de hersenen werken en dit resulteert in een epileptische aanval. Een epileptische aanval kan leiden tot bewustzijnsverlies, sensorische storing en stuiptrekkingen in aanvulling op vele andere symptomen.

Cannabidiol Displays Antipileptiform and Antiseizure Properties In Vitro and In Vivi (2010)
Onderzoek had als doel de verdere implicaties van CBD te onderzoeken voor de anticonvulsieve eigenschappen, waarbij zowel proefdieren als geïsoleerd weefsel werden gebruikt. Ontdekt werd dat CBD en haar effecten met CB1 receptoren de mogelijkheid had epileptische activiteit te remmen binnen geïsoleerde weefsel monsters en de zwaarte van aanvallen bij levende dieren verminderde. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Lees onderzoek

Cannabidivarin is anticonvulsant in mouse and rats (2012)
Dit onderzoek werd uitgevoerd om de effecten van de cannabinoïde CBDV te onderzoeken op stuiptrekkingen, zoals veroorzaakt worden door epilepsie. Ontdekt werd dat de toepassing van zo een cannabinoïde effectief was bij het voorkomen van stuiptrekkingen en ook geen bijwerkingen had op normaal functioneren. Gepubliceerd in de British Journal of Pharmacology.

Lees onderzoek

Marijuana, endocannabinoids, and epilepsy: potential and challenges for improved therapeutic intervention (2013)
Dit onderzoek is een meta-studie die schetst hoe de uitkomsten van vele andere studies de indruk lijken te wekken dat cannabinoïden, en marihuana, mogelijk heilzaam zijn bij personen die lijden aan neurologische stoornissen, zoals epilepsie. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Lees onderzoek