Onderzoek naar CBD en Kanker

Kanker is een grote groep ziekten die ongereguleerde en snelle celgroei veroorzaakt. Vanwege de ongecontroleerde groei, dringen kankercellen gezond weefsel binnen om dit te vernietigen. Kanker begint meestal in een deel van het lichaam, maar kan zich verspreiden door de bloedbaan en het lymfestelsel. Er zijn meer dan 200 soorten kanker bij mensen en allemaal hebben ze verschillende symptomen, afhankelijk van waar de kanker zich situeert.

Hersenkanker

Neuroprotection by Δ9-Tetrahydrocannabinol, the Main Active Compound in Marijuana, against Ouabain-Induced In Vivo Excitotoxicity (2001)
Dit onderzoek had als doel de effecten van THC op acute hersenbeschadiging en degeneratieve hersenziekten te onderzoeken. Geconcludeerd werd dat THC de hersenen beschermt tegen degeneratieve ziekten. Gepubliceerd in The Journal of Neuroscience.

Lees onderzoek

Antitumor Effects of Cannabidiol, a Nonpsychoactive Cannabinoid, on Human Glioma Cell Lines (2003)
Onderzoek werd in een laboratorium ongein uitgevoerd om de hypothese te onderzoeken dat CBD anti-tumor kwaliteiten zou hebben. Ontdekt werd, dat CBD de vitaliteit van tumorcellen aanzienlijk liet dalen en dit suggereert dat CBD praktische anti-tumor toepassingen heeft. Gepubliceerd in The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.

Lees onderzoek

A pilot clinical study of Δ9-tetrahydrocannabinol in patients with recurrent glioblastoma multiforme (2006)
Dit onderzoek was het eerste die de anti-tumor kwaliteiten van cannabinoïden onderzocht, binnen een klinische setting. De resultaten waren positief; ontdekt werd dat THC en andere cannabinoïden tumor groei remden bij patiënten. Gepubliceerd in het British Journal of Cancer.

Lees onderzoek

A Combined Preclinical Therapy of Cannabinoids and Temozolomide against Glioma (2011)
Dit onderzoek doelde op de toepassing van THC in samenwerking met de drug TMZ in bij de behandeling van Gliobastoma Multiforme, de meest voorkomende en zeer resistente vorm van hersenkanker. Ontdekt werd dat de gecombineerde behandeling omkerende activiteiten in de tumor lieten zien. Gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Cancer Therapeutics.

Lees onderzoek

Borstkanker

Anti-tumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma (2006)
Dit onderzoek erkent de anti-tumor effecten van THC, maar beweert dat dit vanwege de psychoactieve eigenschappen problematisch is. Om die reden onderzochten zij de effecten van andere cannabinoïden. Ontdekt werd dat CBD veelbelovende anti-kanker eigenschappen liet zien en dat dit vraagt om verder onderzoek. Gepubliceerd in The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.

Lees onderzoek

Pathways mediating the effects of cannabidiol on the reduction of breast cancer cell proliferation, invasion, and metastasis (2010)
Dit onderzoek werd gestart om de effecten van CBD op borstkankercellen te onderzoeken. Ontdekt werd dat het de groei en uitzaaiing van deze kankercellen remde. Ook werd ontdekt dat CBD tumormassa aanzienlijk verminderde. Gepubliceerd in de US Library of Medicine.

Lees onderzoek

Cannabinoids reduce ErbB2-driven breast cancer progression through Akt inhibition (2010)
Dit onderzoek noemt de hoofdpunten van experimenten die werden uitgevoerd om de effecten van cannabinoïden te onderzoeken op de zeer agressieve ErB2-positieve borstkanker. Ze concludeerden dat cannabinoïden zowel de tumorgroei als de hoeveelheid aanwezige tumoren reduceerden, waarmee de indruk wordt gewekt dat het een heuse toepassing heeft voor de therapeutische behandeling van borstkanker. Gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Cancer.

Lees onderzoek

The endogenous cannabinoid anandamide inhibits human breast cancer cell proliferation (1998)
In dit onderzoek werden de effecten van cannabinoïden op de vermenigvuldiging van borstkankercellen onderzocht. Ontdekt werd, dat het effectief de groei remde. Gepubliceerd in de National Acadamy of Sciences (PNAS).

Lees onderzoek

Longkanker

Δ9-Tetrahydrocannabinol inhibits epithelial growth factor-induced lung cancer cell migration in vitro as well as its growth and metastasis in vivo (2008)
Onderzoek werd uitgevoerd om de effecten van THC te onderzoeken op epitheliale groeifactor-geïnduceerde longkanker, een bijzonder agressieve, en tegen chemotherapie resistente, vorm van kanker. Ontdekt werd dat THC een belangrijke rol speelde bij het remmen van de groei van kanker, wat verder onderzoek rechtvaardigt. Gepubliceerd in het tijdschrift Oncogene.

Lees onderzoek

Cannabidiol inhibits lung cancer cell invasion and metastasis via intercellular adhesion molecule-1 (2011)
In dit onderzoek werden de effecten van CBD op de verspreiding van longkanker onderzocht. Geconcludeerd werd, dat de cannabinoïden het verspreiden van de primaire tumorcellen bij longkanker patiënten remde. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Lees onderzoek

Cannabinoid receptors, CB1 and CB2, as novel targets for inhibition of non-small cell lung cancer growth and metastasis (2011)
Onderzoek werd uitgevoerd om de rol van cannabinoïden receptor activatie bij longkanker vast te stellen. Ontdekt werd, dat het zowel de groei van kankercellen remde, maar ook de apoptose, het natuurlijk proces van afstervende cellen, verhoogde. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Lees onderzoek

Prostaatkanker

Anti-proliferative and apoptotic effects of anandamide in human prostatic cancer cell lines: implication of epidermal growth factor receptor down-regulation and ceramide production (2003)
Dit onderzoek schetst hoe de activatie van cannabinoïden receptoren in de prostaat anti-productieve effecten veroorzaakt in kankercellen, wat grote gevolgen heeft voor de behandeling van prostaatkanker. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Lees onderzoek

The role of cannabinoids in prostate cancer: Basic science perspective and potential clinical applications (2012)
Dit onderzoek voerde een meta-beoordeling uit van vele andere, eerdere onderzoeksverslagen over prostaatkanker om te beoordelen of cannabinoïden een praktische klinische toepassing hebben. Er werd geconcludeerd dat het in ieders belang zou zijn om klinische proeven te doen met medicinale cannabis. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Lees onderzoek

Non-THC cannabinoids inhibit prostate carcinoma growth in vitro and in vivo: pro-apoptotic effects and underlying mechanisms (2013)
Dit onderzoek wilde het eerder gedane onderzoek beoordelen, over hoe cannabinoïden receptor-activatie celafsterving veroorzaakte binnen prostaatkanker cellen. Er werden aanzienlijk positieve resultaten gevonden en geconcludeerd werd dat de gegevens klinische testen met CBD bij prostaatkanker patiënten ondersteunden. Gepubliceerd in de US Library of Medicine.

Lees onderzoek

Bloedkanker (leukemie)

Cannabinoid Receptor-Mediated Apoptosis Induced by R(+)-Methanandamide and Win55,212-2 Is Associated with Ceramide Accumulation and p38 Activation in Mantle Cell Lymphoma (2006)
In dit onderzoek werd onderzocht of kankercellen van lymfklierkanker werden geremd door cannabinoïden. Men vond uit dat cannabinoïden de groei remden en cellen lieten afsterven bij mantelcellymfoom (bloedkanker). Gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Pharmacology.

Lees onderzoek

Delta9-tetrahydrocannabinol-induced apoptosis in Jurkat leukaemia T cells is regulated by translocation of Bad to mitochondria (2006)
In het onderzoek wordt beoordeeld hoe cannabinoïden konden worden gebruikt om apoptose (het gereguleerde en natuurlijke afsterven van cellen) te veroorzaken. Positieve resultaten werden behaald, waarin duidelijk werd dat cannabinoïden inderdaad leukemiecellen laat sterven. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Lees onderzoek

Expression of cannabinoid receptors type 1 and type 2 in non-Hodgkin lymphoma: Growth inhibition by receptor activation (2008)
Het onderzoek had als doel te bepalen wat de effecten zijn van cannabinoïden receptor activatie op lymfoom. Ontdekt werd dat de activatie van de cannabinoïden receptoren de vermenigvuldiging en groei van lymfoom verminderde en ook stierven sommige kankercellen af. Gepubliceerd in het International Journal of Cancer.

Lees onderzoek

Orale kanker

Cannabinoids inhibit cellular respiration of human oral cancer cells (2010)
Dit onderzoek had als doel de effecten te bestuderen van cannabinoïden op hoe kankercellen ademen binnen types orale kanker. Ze ontdekten dat cannabinoïden het ademen van kankercellen remmen en dat ze dus giftig zijn voor hen. Dit wekt de indruk dat cannabinoïden kunnen worden gebruikt bij de behandeling van orale kanker. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Lees onderzoek

Leverkanker

Anti-tumoral action of cannabinoids on hepatocellular carcinoma: role of AMPK-dependent activation of autophagy (2011)
Het onderzoek had als doel te bepalen wat de effecten zijn van THC op kankercellen in de lever. Ontdekt werd dat THC de groei en effectiviteit van deze kankercellen vermindert, wat de indruk wekt dat THC als therapeutische behandeling verder moet worden onderzocht. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Lees onderzoek

Alvleesklierkanker

Cannabinoids Induce Apoptosis of Pancreatic Tumor Cells via Endoplasmic Reticulum Stress–Related Genes (2006)
Dit onderzoek suggereert dat tumorweefsel in de alvleesklier een veel hoger aantal cannabinoïden receptoren lijkt te hebben, vergeleken met normaal alvleesklier weefsel. Het onderzoek ontdekte dat, wanneer cannabinoïden worden toegediend, kankercellen door apoptose afstierven, waardoor tumor groei en uitzaaiingen werden verminderd. Gepubliceerd in The American Journal of Cancer.

Lees onderzoek