Onderzoek naar CBD en PTSS

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is een psychologische stoornis die meestal het resultaat is van het getuigen zijn van, of slachtoffer zijn van een schokkende ervaring, zoals militaire strijd, een natuurramp, serieuze ongelukken of seksueel misbruik. Deze incidenten wekken gevoelens van hulpeloosheid op, die extreme stressreacties kan opwekken in het lichaam. Het kan langdurige en extreme angst opwekken, maar ook een groot aantal andere problemen.
N.B.: PTSS wordt in het Engels PTSD genoemd (Post Traumatic Stress Disorder).

Elevated brain cannabinoid CB1 receptor availability in post-traumatic stress disorder: a positron emission tomography study (2013)
In het onderzoek wilde uitweiden over de eerder gevonden implicaties van PTSS op het endocannabinoïdensysteem bij dieren. Men wilde de via hersenscans de beschikbaarheid van CB1 cannabinoïden receptoren onderzoeken binnen de hersenen van personen, lijdend aan PTSS. Ontdekt werd dat diegenen die aan deze stoornis leden, abnormaliteiten leken te hebben, waardoor een onbalans werd veroorzaakt. Dit suggereert dat cannabis een mogelijk therapeutisch voordeel biedt voor diegenen die lijden aan PTSD en dit kan mogelijk hun angst helpen reguleren. Dit onderzoek maakte de weg vrij voor verder onderzoek op dit gebied. Gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Psychiatry.

Lees onderzoek